news menu leftnews menu right
Glisne: Msza partyzancka za żołnierzy „Adama”
HOŁD WALCZĄCYM O POLSKI DOM

Modlitwa za żołnierzy z partyzanckiego Oddziały „Adama” AK oraz Apel Poległych wypełniły doroczne uroczystości religijno-patriotyczne, jakie odbyły się 15 sierpnia w Glisnem. Wzięły w nich udział kombatanci i ich rodziny, władze gminy, poczty sztandarowe , dzieci i nauczyciele szkoły, księża rodacy oraz mieszkańcy. Spod Paryża przybyła córka legendarnego dowódcy oddziału Jadwiga Stachura. Wszyscy oddali hołd walczącym o wolną Polskę.
więcej...

Wydawnictwo


Czasopisma


PowołaniaRekolekcje

i misje krajowe


Duszpasterstwo

Przedsiębiorców i Pracodawców


3 Niedziela Wielkiego Postu – Rok A PDF Drukuj Email
Czwartek, 24 marca 2011 16:09

 


Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, podczas której wysłuchamy Ewangelii o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni. Jezus wzywa ją, w tym samym nas, do szczególnego uwielbienia Boga w „Duchu i prawdzie”. Przy czym to uwielbienie nie może być tylko zewnętrzne, lecz powinno poruszyć nasze sumienia. Powinno przemienić nasze często twarde serce.

Czas Wielkiego Postu jest najlepszym czasem do przemiany sumień i ożywienia gorliwości wobec Boga i bliźniego.

-------------------------------------------------------------

Kolekta: Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę + przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia + i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana.

-----------------------------------------------------------

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest naszą mocą, skierujmy ufne prośby i błagania.

1.       Módlmy się za Kościół św., przez który doświadczamy Bożego miłosierdzia, aby wszyscy jego członkowie nawrócili swe serca do Boga, źródła miłości.

2.       Módlmy się za Ojca Świętego, by jego słowa otwierały ludzkie serca na zaufanie do Boga, który pragnie okazać nam miłosierdzie. 

3.      Módlmy się za ofiary nieszczęśliwych wypadków i katastrof, szczególnie w Japonii, by litościwy Bóg, obdarzył wszystkich swym miłosierdziem.

4.       Módlmy się za rekolekcje wielkopostne i księdza misjonarza, by pomogły nam zbliżyć się do Boga i naszych bliźnich.

5.       Módlmy się ludzi bezdomnych, bezrobotnych i głodujących, aby doświadczyli pomocy i miłości od swych bliźnich.

6.       Módlmy się za zmarłych........., aby dostąpili udziału w radości przebywania z Bogiem na wieki. 

7.       Módlmy się za nas samych, aby czas Wielkiego Postu przemieniał nasze życie na lepsze.

Panie, w Tobie pokładamy naszą nadzieję i dlatego prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz.

 

news menu leftnews menu right

Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego