news menu leftnews menu right

Czasopisma


PowołaniaRekolekcje

i misje krajowe


Seminarium


Duszpasterstwo

Przedsiębiorców i Pracodawców


Profeto


5 Niedziela Wielkiego Postu – Rok A PDF Drukuj Email
Piątek, 08 kwietnia 2011 08:51


W piątą niedzielę Wielkiego Postu Jezus zaprasza nas do Betanii, gdzie umiera Jego przyjaciel Łazarz. Odejście bliskiej osoby wzrusza Jezusa aż do łez. Są to łzy prawdziwej przyjaźni i miłości, która jest mocniejsza niż śmierć.

Dziś obchodzimy 1. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Na jej wieść, zapłakali nie tylko najbliżsi tych, którzy zginęli, ale płakała cała Polska, pogrążona w żałobie. To bolesne doświadczenie każe nam pamiętać, że nie wszystko umiera, że także śmierć ma dla człowieka wiary sens. Bo oto dziś usłyszymy w Ewangelii słowa Jezusa z Betannii: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.

Prośmy dziś Jezusa o umocnienie naszej wiary w miłość i przyjaźń, jaką nam ofiaruje nasz Zbawiciel.

---------------------------------------------------

Kolekta: Prosimy Cię, Panie, nasz Boże + udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna + który oddała własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana.

----------------------------------------------------     

Modlitwa wiernych

            Do Boga, który dał nam  swego Jednorodzonego Syna, abyśmy nie zginęli, lecz mieli życie wieczne, zanieśmy wspólne błagania.

1.      Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby Wielki Post był dla nich szczególnym czasem powrotu do miłosiernego Ojca.

2.      Módlmy się za Ojca Świętego, aby jego nauczanie było chętnie przyjmowane przez wszystkich ludzi dobrej woli.

3.      Módlmy się za wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej, by znaleźli w Bogu miłosiernego Ojca, który obdarza nas miłością mocniejszą niż śmierć.

4.      Módlmy się za rodziny, które straciły najbliższych w czasie tej katastrofy, by zaufały Jezusowym słowom o zmartwychwstaniu do życia wiecznego.

5.      Módlmy się za osoby chore i cierpiące, by znaleźli w cierpiącym Zbawicielu pomoc i otuchę.  

6.      Módlmy się za zmarłych…………by miłosierny Bóg przyjął ich do swej chwały.

7.      Módlmy się za nas tu zebranych, by czas Wielkiego Postu pomógł nam jeszcze bardziej kochać Pana Boga i naszych bliźnich.

Panie nasz Boże, Ty jesteś prawdziwą nadzieją człowieka. Tobie składamy nasze prośby i jeśli są zgodne z Twoją wolą, racz je wysłuchać. Przez Chrystusa

 

news menu leftnews menu right

Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego