W ostatni poniedziałek, 16 stycznia 2017 r., w Oratorium bł. Jana Marii od Krzyża w Seminarium Matki Bożej Fatimskiej, współbracia z regionu Lizbony zgromadzili się, aby pożegnać misjonarza, brata Jose Manuel, który wyjeżdża do Angoli.

Eucharystii przewodniczył prowincjał ks. José Agostinho de Sousa, który w homilii zwrócił uwagę, na znaczenie otwarcia się na inne kraje i pielęgnowanie ducha misyjnego, który jest ważną cześcią naszego sercańskiego charyzmatu. Jak dodał prowincjał nowy misjonarz ziem afrykańskich reprezentuje całą prowincję, a więc każdego ze współbraci.

Po obiedzie był dobry czas na spotkanie i rozmowy pomiędzy wszystkimi obecnymi współbraćmi, którzy chcieli korzystać z tych ostatnich chwil, aby być bliżej brata wyjeżdżającego na misje, który podziękował za jedność w modlitwie i za wsparcie w tym nowym etapie jego życia. Po otrzymaniu krzyża misyjnego, nasz współbrat Alentejo wierszem wyraził to, co się dzieje w jego duszy w momencie wyjazdu.

Więcej zdjęć na stronie prowincji portugalskiej: http://www.dehonianos.org/portal/alfragide-envio-missionario-do-irmao-jose-manuel/