W weekend 1-3 marca 2019 r. do Przystani dla Rodzin w Kluczborku zawinęły rodziny z Rejonu Rybnik. Przedmiotem ich rozważań była Księga Tobiasza, na którą popatrzyli w perspektywie swoich małżeństw i rodzin. Codzienna modlitwa i doświadczenie wspólnoty ludzi wyznających te same zasady i kierujących się tymi samymi wartościami umocniły wszystkich uczestników rekolekcji.

Zdjęcia: https://www.domrekolekcyjnykluczbork.pl/2019/03/08/rekolekcje-dk-rejonu-rybnik/

Od 8 do 10 marca w naszym domu rekolekcyjnym Przystań dla Rodzin, odbywały się rekolekcje Equipes Notre Dame. Były one przeznaczone dla małżonków będących w Ruchu od min. 5 lat. Na ćwiczenia duchowe przyjechały 22 sakramentalne małżeństwa wraz z dziećmi oraz doradcami duchowymi. Rekolekcje miały na celu podsumowanie 5 lat życia formacyjnego we wspólnocie END oraz dokonanie ewangelicznej rewizji życia. Małżonkowie byli bardzo zadowoleni z czasu spędzonego na modlitwie, konferencjach i wzajemnych rozmowach.

Zdjęcia: https://www.domrekolekcyjnykluczbork.pl/2019/03/13/relacja-z-rekolekcji-piec-plus/