W niezwykłych okolicznościach przebiegały tegoroczne święcenia diakonatu i prezbiteratu, które miały miejsce 16 maja 2020 r. (sobota). W kościele parafialnym w Stadnikach, zamkniętym dla wiernych, zgromadzili się księża i bracia sercanie na czele z biskupem Józefem Wróblem, również sercaninem, który przewodniczył uroczystej liturgii. Z powodu ograniczeń sanitarnych nie mogła uczestniczyć nawet najbliższa rodzina pochodzących z Białorusi Vitalija i Gienadija.

Bp Józef Wróbel SCJ inspirację do swojej homilii czerpał z dialogu Jezusa z Piotrem opisanym w ostatnim rozdziale Ewangelii wg. św. Jana (J 21, 15-19). W tym trzykrotnie postawionym pytaniu „Czy miłujesz mnie?”, zamyka się – jak zauważył kaznodzieja – cały dialog, jaki biskup prowadzi z kandydatami do święceń. Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości? Czy chcesz głosić wiarę słowem i czynem? Czy chcesz nieustannie kształtować swoje życie na wzór Chrystusa? Czy chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza Eucharystyczną ofiarę? Wszystkie te pytania sprowadzają się do jednego, najważniejszego pytania: „Czy miłujesz Mnie?”. „Jeżeli miłujesz to wierz w swoje powołanie. Wierz, że to sam Jezus ciebie powołał i wciąż powołuje” – dodał bp Wróbel.

Po skończonej homilii bp Józef Wróbel SCJ, były rektor naszego seminarium, a obecnie biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, udzielił święceń diakonatu klerykowi Gienadijowi Launikovich, a święceń prezbiteratu diakonowi Vitalijowi Ventskevich. Następnego dnia ks. Vitalij, otoczony przez alumnów i księży z seminaryjnej wspólnoty, po raz pierwszy przewodniczył Mszy świętej, po której udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.

Zdjęcia na stronie seminarium: https://seminarium.scj.pl/galeria/swiecenia-2020