W tych dniach czerwcowych roku Pańskiego 2021 skupialiśmy się na celebracji Uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego. Czyniliśmy to nie tylko dlatego, że właśnie w czerwcu wypada ta Uroczystość, ale też dlatego, że tego roku Uroczystość ta miała szczególne znaczenie. Jednak w tym czasie przeżywamy jeszcze inne Jubileusze.

W Ostrowcu Świętokrzyskim w wiekowym kościele pw. św. Stanisława biskupa i męczennika, wybudowanego w 1700 roku i wyremontowanym w 2013, nasze Zgromadzenie Księży Sercanów świętowało 50 lat swojej posługi w tym miejscu. Nasza misja jako duszpasterzy tego miejsca rozpoczęła się w 1971 roku.

Wielce odpowiednim było odpowiednie przygotowanie się do świętowania tej rocznicy. Czym bardziej odpowiednim byłoby, dla nas szerzących Miłość Bożego Serca, jak nie przeprowadzenie misji intronizacyjnych, by Serca Jezusa mogło królować w każdym domu tego regionu i parafii i zawierzenie wszystkich tej Miłości Miłosiernej płynącej z Bożego Serca.

 

Misje intronizacyjne NSPJ w Ostrowcu Świętokrzyskim - Denkowie

W 100-lecie poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w parafii pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim - Denkowie, odbyły się misje intronizacyjne, które poprowadził ks. Zdzisław Płuska SCJ dyrektor sercańskich misji krajowych.

Ksiądz Proboszcz Adam Gucwa SCJ na wszystkich Mszach św., w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zawierzył Bożemu Sercu całą parafię i rodziny w niej żyjące.

Na zakończenie Misji świętych ustawiono nowy Krzyż Misyjny. Po ostatniej Mszy św. został on uroczyście poświęcony. W godzinie apelu jasnogórskiego w swoich domach, przed poświęconymi obrazami Serca Pana Jezusa, rodziny parafii zawierzyły siebie Bożemu Sercu. Z aktem tym Pan Jezus związał szczególną obietnicę: "dom w którym czczony będzie obraz serca mego, w krótkim czasie zasłynie z błogosławieństwa Bożego".

Wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Jezusowego życzymy, by poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.

 

Jubileusz 50-lecia obecności Księży Sercanów

 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Denkowie

W niedzielę 13 czerwca br. z udziałem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, księdza Wiesława Święcha SCJ, prowincjała Polskiej Prowincji Księży Sercanów i zaproszonych byłych sercańskich proboszczów, na placu przykościelnym została odprawiona uroczysta msza święta Jubileuszowa. Wspólnota parafialna wraz posługującymi obecnie księżmi dziękowała Panu Bogu za 50 lat posługi duszpasterskiej Sercanów, troski o rozwój duchowy i materialny parafii pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim - Denkowie. Wspólnej modlitwie dziękczynnej towarzyszyli również prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, jak również zaproszeni goście oraz parafianie. Uroczystość swoim śpiewem uświetnił chór parafialny z Bodzechowa.

Po mszy świętej, w przedsionku kościoła odsłonięto tablicę upamiętniającą półwiekową obecność Księży Sercanów w Denkowie. Natomiast przy wejściu na plebanię ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą ufundowali Księża ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, jako wotum wdzięczności.

 

Wydarzenie to było szeroko komentowane szczególnie w diecezji sandomierskiej i samym mieście Ostrowcu Sandomierskim i podane do wiadomości w różnych serwisach informacyjnych.

 

eKAI gdzie można przeczytać streszczenie kazania bp Krzysztofa Nitkiewicza wygłoszonego w czasie mszy świętej.

Podobne informacje znajdziemy na portalu Niedziela czy w Gosc.pl.

Natomiast na portalu miasta Ostrowiec Świętokrzyski – Nasze Miasto możemy przeczytać trochę o historii tego kościoła.

Na portalu facebooka sercańskich ► Rekolekcji i misji parafialnych można znaleźć dodatkowe informacje ze zdjęciami.

 

Informacje znajdziemy również na stronie parafialnej parafii pw. św. Stanisława biskupa i męczennika wraz z galeriami zdjęć.

Intronizacja, 50 lat obecności w Denkowie

(zebrał ZKH SCJ)