Ks. Stefano Zamboni SCJ (ITS) jest nowym dyrektorem magazynu Dehoniana. Obecnie jest współpracownikiem Centro Studi Dehoniani (Centrum Studiów sercańskich). Ma on za sobą doświadczenie redakcyjne i wydawnicze. Z dyplomem z filozofii i doktoratem z teologii moralnej wykłada na Papieskiej Akademii Alfonsjańskiej.

Należy do Międzynarodowej Sercańskiej Komisji Teologicznej oraz do Europejskiej Komisji Teologicznej. Wraz z tą nominacją, Centro Studi Dehoniani kontynuuje dywersyfikację swoich pracowników o osoby, które są zaangażowani w określone projekty w niepełnym wymiarze godzin.

Propozycje artykułów mogą być przesyłane bezpośrednio na adres nowego dyrektora Dehoniany: zamstefano@yahoo.it.