Drodzy Bracia! Już tylko godziny dzielą was od przyjęcia sakramentu święceń w stopniu diakona i prezbitera. Ten czas chcemy przeżyć czuwając i modląc się, by sakramentalna łaska Pana jak najgłębiej przeniknęła wasze serca i umysły, abyście jednocząc się z Jezusem Najwyższym i Wiecznym Kapłanem wypełnili do końca misję, którą Pan sam wam powierzy. Zanim to nastąpi, potrzeba, abyście zapewnili Kościół, który wybiera was na kapłanów i diakonów o czystości waszej wiary i wierności nauce zawartej w Piśmie św. i Tradycji, którą Kościół żyje i głosi. Niech zastawiony dla nas obficie stół Słowa Bożego wzmocni nasze dobre pragnienia i intencje, a eucharystyczna obecność Pana naszego i Boga rozpali w nas gotowość ofiary i prawdziwej służby ludowi Bożemu.

Tymi słowami w piątkowe popołudnie (15 maja 2020 r.) rozpoczęło się nabożeństwo wyznania wiary, które poprzedza przyjęcie sakramentu święceń. Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego przed przyjęciem święceń  kandydat powinien złożyć i podpisać wyznanie wiary, osobistą deklarację o swojej wolności w przyjęciu święceń oraz świadomości obowiązków i nakazów wiążących przez święcenia na całe życie.

Dwaj alumni naszego seminarium: diakon Vitali Ventskevich SCJ oraz kl. Henadz Launikovich SCJ w przededniu święceń złożyli uroczyste wyznanie wiary na ręce przełożonego polskiej prowincji Księży Sercanów, ks. Wiesława Święcha SCJ, oraz zgromadzonej w kaplicy seminaryjnej wspólnoty. Następnie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której modliliśmy się za tych naszych współbraci słowami litanii do Chrystusa Kapłana i Żertwy.

Następnego dnia (16 maja 2020 r.) Vitalij i Henadz otrzymają święcenia z rąk sercańskiego biskupa Józefa Wróbla.

Zdjęcia na stronie seminaryjnej: https://seminarium.scj.pl/galeria/wyznanie-wiary-2020