Z całego świata, z każdego zakątka płynie radosny głos JEZUS ŻYJE, ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

Niech w tym radosnym czasie z naszych serc popłyną życzenia, które głoszą tę radosną wieść.

Niech radość Zmartwychwstałego przeniknie Was swoją nieskończoną nadzieją. Szczęść Boże.